; مقایسه آماری ویدئوهای اعتراضات ایران و مصر – عصیان

مقایسه آماری ویدئوهای اعتراضات ایران و مصر

۲۳ بهمن ۱۳۸۹
2 دقیقه زمان خواندن
35 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.