«گشایش»، طرح اینترنت طبقاتی دانشگاه شریف

۱۵ آذر ۱۴۰۱
4 دقیقه زمان خواندن
149 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.