پیتزاکوپتر؛ پهپادهایی برای حمل پیتزا

۱۹ تیر ۱۳۹۳
3 دقیقه زمان خواندن
53 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.