پیتزاکوپتر؛ پهپادهایی برای حمل پیتزا

۱۹ تیر ۱۳۹۳
3 دقیقه زمان خواندن
17 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.