; خنده x گریه = 0 – عصیان

خنده x گریه = ۰

۱۳ تیر ۱۳۸۱
۱ دقیقه زمان خواندن
7 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.