; زندگی الگوریتمی – عصیان

زندگی الگوریتمی

۲۵ اسفند ۱۳۸۱
3 دقیقه زمان خواندن
7 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.