طنز تلخ اینترنت در ایران

۵ تیر ۱۳۸۲
2 دقیقه زمان خواندن
33 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.