; تا کور شود هر آنکس که نتوان دید! – عصیان

تا کور شود هر آنکس که نتوان دید!

۷ آذر ۱۳۸۷
2 دقیقه زمان خواندن
27 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.