; به بهانه آگهی فارسی سخنرانی زنده اوباما در یوتیوب – عصیان

به بهانه آگهی فارسی سخنرانی زنده اوباما در یوتیوب

۱۴ خرداد ۱۳۸۸
2 دقیقه زمان خواندن
24 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.