نقطه آبی کمرنگ

۲۲ فروردین ۱۳۹۰
۱ دقیقه زمان خواندن
67 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.