; نقشه نوکیا جزایر ایرانی را متعلق به امارات می‌داند! – عصیان

نقشه نوکیا جزایر ایرانی را متعلق به امارات می‌داند!

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
2 دقیقه زمان خواندن
26 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.