بوش > کری

۱۴ آبان ۱۳۸۳
2 دقیقه زمان خواندن
34 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.